Implementatie en Integratie

De eilandautomatisering uit het verleden is niet opgewassen tegen de enorm gestegen vraag naar informatie van nu.

Juist de meerwaarde uit het combineren van informatie uit verschillende systemen is nodig om de positie van een bedrijf in zijn markt veilig te stellen.

Juist daarom heeft JSS zich gespecialiseerd in systeemintegratie.

 

 

Implementatie van nieuwe of vervangende automatiseringscomponent binnen uw organisatie is een kritische activiteit die hoge eisen stelt aan alle betrokken partijen. De implementatie is meestal onder te verdelen in een aantal fases.

Hardware:
Aan de hand van de reeds aanwezige hardware binnen uw bedrijf wordt gekeken welke aanpassingen gemaakt moeten worden om met een zo gering mogelijke investering te komen tot een systeem welk voldoet aan de huidige stand der techniek. Ons streven hierbij is om een optimale verhouding tussen functionaliteit, betrouwbaarheid en prijs te bereiken.

Standaard Software:
Voor veel praktische automatiseringsvraagstukken zijn tegenwoordig standaard oplossingen. Wij kijken hierbij vooral naar de “openheid” van de hierbij noodzakelijke software zodat deze kan worden geïntegreerd en zodoende op een uniforme manier door de overige applicaties binnen uw organisatie gebruikt kan worden.

Bedrijfsspecifieke Software:
Implementatie van de bedrijfsspecifieke pakketten (bv. ERP en CRM) is complex. Er dient rekening gehouden te worden met de technische omgeving, de organisatie en met name de onderliggende bedrijfsprocessen.
Naast de implementatie denken wij met u mee hoe het pakket af te stemmen is op de bedrijfsprocessen en hoe het in uw specifieke situatie optimaal te benutten is.
Tevens integreren we het pakket met de overige in uw bedrijf gebruikte applicaties. Door deze koppeling worden 'onmogelijkheden' wel mogelijk.

Hierdoor levert de investering de meerwaarde die u verwacht!

  

  Voor vragen of opmerkingen over onze site, kunt u ons e-mailen.
© 2002, 2003 JSS Software & Consultancy B.V. Leveringsvoorwaarden.